Åre gamla kyrka

Åre gamla kyrka Kyrkvägen 8, 837 52 Åre, Sverige https://heidisboble.no/ 20221229

Åre gamla kyrka

Kyrkvägen 8,

837 52 Åre (Sverige)

Pastorat: Åre (Jämtland)

Bispedømme: Härnösands stift

Byggeår: ca 1190

Resturering: 1700-tallet

Byggestil: Romansk

Byggemateriale: Stein, tre

Besøksdato: 29.12 2022

Vi tilbrakte noen av juledagene og nyttår på hytta vår i Enafors. Siden vi har vært nyskjerrige på den gamle middelalder kikra som ligger i Åre sentrum, helt siden vi kjøpte hytta, tenkte vi at i mellomjula var en fin tid til endelig å besøke kirka. Åre er en 15-20 minuters kjøring fra hytta vår, så 5. juledag besøkte vi den. Vi fikk en veldig hyggelig og ganske uformell (etter norsk stadard) mottagelse av presten Phär Karpas.

Åre gamle kirke er plasseret ved foten av Åreskutan og ved Åresjöen. Den ble bygd av bøndene i Åre sogn, på slutten av 1900-tallet. At kirka er plasser der den er kan ha sammneheng med at det var sentralt i forhold tl bygdene Totten, Frönäset og Ullån. I tillegg kan Pilgrimstrafikken mot Stiklestad og Nidaros ha gått forbi der. På 1700 – tallet ble kirka bygd ut. Den ble dobbel så lang og fikk dagens interiør. Til tross for dette har kirka fremdeles et middelsalder preg, og er i følge hjemmesiden til Åre gamle kirke den eneste steinkirken fra middelalderen som er igjen i de skandinavisske fjellområdene. Hvis du er i Åre, anbefaler jeg å ta en tur innom å se på denne kulturskatten.

 

Åre gamla kyrka Kyrkvägen 8, 837 52 Åre, Sverige https://heidisboble.no/ 20221229