Byåsen kirke

Byåsen kirke Selsbakklia 7, 7027 Trondheim https://heidisboble.no/ @heidisboble

Byåsen kirke

Selsbakklia 7,

7027 Trondheim

Prosti: Byåsen

Bispedømme: Nidaros

Byggeår: 1974

Vigslet:  19. mars 1972

Restaurert i 2004

Arkitekt: Arnstad og Heggenhougen (1974)/ Eggen arkitekter (2004)

Byggemateriale: Betong

Besøksdato: 18.12 2022

Rett før jul besøkte vi Byåsen kirke. Kirka er lokalisert på Hallset og het derfor Hallset kirke tidligere. Vi har vært der tidlgere, i konfirmasjoner, barnedåp ol. Denne gangen var vi der i forbinelse med Eda Grace sin dåp. Det er ei rommelig, lys, og trivelig kirke.

Byåsen kirke, er ei stor kirke med plass til 500 personer. Den er bygget i en sekskant, og er ei arbeidskirke. Ei arbeidskirke er ei kirke som i tillegg til kirkerommet har en rekke andre funksjoner. Arbeidskirker har ofte kontorer, møterom, kjøkken, lagerrom, undervisningsrom og ofte også andre mindre rom for ulike typer kirkelige aktiviteter mm. Byåsen kirke er enkelt innredet, for eksempel så er altertavlen laget av smijern og formet som et kors. Kirkeklokkene, prekestolen og døpefonten er på alder med kirken.