Lade Gaards Bryggeri Lys Hvete, Grans Bryggeri, Norge

Dagens øl er: Lade Gaards Bryggeri Lys Hvete, Grans Bryggeri, Norge  

Fra Odds hjørne: Lade Gaards Bryggeri Lys Hvete, Grans Bryggeri, Norge

Lade Gaards Bryggeri Lys Hvete, Grans Bryggeri, Norge (4,7 %, 50 cl)

Kriterium: Vurdering: Karakter
Aroma Gylden, ufiltrert.
Bra med skum, men faller noe raskt sammen
3/5
Utseende Smak av hvete med innslag av humle 3/5
Smak Et hveteøl, som ifølge etiketten er inspirert av tysk hveteøl.
Dette kan vel ikke benektes, men det virker som det ble med
inspirasjonen.
Produktet minner ikke mye om dets tyske navnebrødre
5/10
Helhetsinntrykk Dette blir litt vassent og for lite hvete og humle 25/50

FRA ODDS HJØRNE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s