Santa Margarida Tostada, Cerveses DeDues, Spania

Dagens øl er: Santa Margarida Tostada. Cerveses DeDues, Spania

Santa Margarida Tostada. Cerveses DeDues, Spania (4,8 %, 33 cl)

Kriterium: Vurdering: Karakter
Aroma Duft av malt 4/5
Utseende Kobberbrun,
bra med skum
4/5
Smak Syrlig smak
med innslag
av kork.
Kort og uten
ettersmak
2/10
Helhets-
inntrykk
Et svært
lite tiltalende
øl
6/50

FRA ODDS HJØRNE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s