Strindheim kirke

Strindheim kirke Bromstadbuen 34, 7046 Trondheim https://heidisboble.no/ @heidisboble 20230122

Strindheim kirke

Bromstadbuen 34,

7046 Trondheim

Prosti: Strindheim

Bispedømme: Nidaros

Byggeår: 1979

Vigslet:  01. april 1979

Arkitekt: Elisabeth Fidjestø

Byggemateriale: rød teglestein /Mur og betong

Besøksdato: 22.01 2023

Sist helg besøkte vi Strindheim kirke. Vi hadde egentlig ikke tenkt å besøke noen kirke denne søndagen, men så ser jeg at jeg ikke har kommet så langt i denne utfordringen enda, og det er så langt ikke så mange kirker vi har besøkt. Derfor vi valgte kirke i hui og hast, og det ble Strindheim denne gangen.

Strindhem kirke ligger i Strindhiem sogn. Kirka er tegnet av Elisabet Fidjestøl og den ble innviet i 1979. Også denne kirkea er ei arbeidskirke og innholder derfor kontorer for sogneprest og menighet. Altertavlen består av en rekke små gassmalerier, om er laget av Håkon Bleken og illustrerer Jesu lidelseshistorie. Både kirkeklokken, prekestolen og døpefonten er fra 1979. Det er kanskje ikke så lett å se det, men døpefonten hviler på et trekors. Orgelet ble innstalert året etter. Det er ei ganske stor kirke med plass til mer enn 350 personer, men denne søndagen var det heller tomt. En umotivert prest som kjedet seg, noen eldre damer, en konfirmant, en student som spilte orgel og oss – Gjennmsnittsalder på 75 år antagelig. Desverre et besøk som ikke frister til gjentagelse.

 

Strindheim kirke Bromstadbuen 34, 7046 Trondheim https://heidisboble.no/ @heidisboble 20230122
Strindheim kirke Bromstadbuen 34, 7046 Trondheim https://heidisboble.no/ @heidisboble 20230122