Verdensdagen for selvmordsforebygging

I følge WHO er det hvert år flere som dør av selvmord enn av drap, terrorhandlinger og i krig tilsammen. Omtrent 800 000 mennesker greier å ta sitt eget liv hvert år (på verdensbasis). Det tilsvarer omtrent 1 person hvert 40. sekund, 90 personer hver time eller omtrent 2 200 hvert døgn. Det er alt for mange. Men bildet er faktisk enda verre enn dette, fordi; for hver person som greier å ta sitt eget liv er det mer enn 20 personer som forsøker å ta livet sitt (WHO). Hvis jeg regner riktig vil det da bli nesten 50 000 i døgnet!

I 2018, var det i følge LEVE, 674 selvmord i Norge. Det blir i underkant av to om dagen. I år er det antagelig flere som vil dø av selvmord, enn som omkommer i trafikkulykker og antagelig mange flere enn som dør av Covid-19 . For unge voksne i alderen 15 -29 år er selvmord den aller største dødsårsaken (LEVE).

To personer om dagen tar sitt eget liv – To personer med familie, venner, kolleger og bekjente som alle blir påvirket av og som må leve med ringvirkningene av selvmordet.

MOTTOet for Verdensdagen for selvmordsforebygging 2020 er:

SAMMEN FOR FOREBYGGING AV SELVMORD
Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

LEVE 2020

Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg. Motto/budskap for Verdensdagen 2020 er: SAMMEN FOR FOREBYGGING AV SELVMORD Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s